Kopie van Socials week 43 tm 48

Bent u voorbereid op de snel veranderende wet- en regelgeving in Europa?  

Als leverancier van plaagdierbeheersingssoftware heeft PestScan het afgelopen jaar veel contact gehad met een breed scala van plaagdierbeheersingsbedrijven over de veranderingen van de wet- en regelgeving in Nederland en breder in Europa. PestScan ziet dat deze verandering impactvol is voor de bedrijfsvoering van veel plaagdierbeheersers. Met het digitale registratieplatform PestScan probeert zij zo goed mogelijk aan te sluiten aan de wensen die vanuit de branche tot hen komen. Het artikel licht een aantal facetten van PestScan uit die u helpen bij het aanleggen van een digitaal dossier conform de laatste normen van integrated pest management 

Bent u voorbereid op een digitale toekomst?

Registratieproces in PestScan

Het digitale logboek van PestScan bestaat uit drie onderdelen. De mobiele app, waar de technicus alle bevindingen op locatie registreert. De kantoorsoftware, waarin de gebruiker de bezoeken inplant en de werkbonnen achteraf controleert. En het klantportaal, waar de aanbevelingen en statistieken door de klant kunnen worden ingezien. 

Plaagdier risico inventarisatie

De mobiele app van PestScan ondersteunt de technicus bij het doorlopen van de Plaagdier Risico Inventarisatie. Alle vragen die hierin gesteld moeten worden, zijn opgenomen in de vragenlijst in de mobiele app. De standaard vragenlijst kan desgewenst aangepast worden. Deze risico-inventarisatie vormt uiteindelijk de basis voor het Plan van Aanpak. Dit plan van aanpak kan gemaakt worden in een tekstverwerkingsprogramma en vervolgens in PestScan als klant-specifiek document worden geüpload, zodat de klant wordt meegenomen in het gehele proces van de bestrijding. 

Het gebruik van documenten en certificaten

Voor een secure registratie van alle documenten en certificaten wordt de PestScan kantoorsoftware gebruikt. Veiligheidsbladen en certificaten worden automatisch gedeeld met de klant, conform het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing. De klant kan al deze documenten op haar persoonlijke omgeving benaderen.  

Volgens de nieuwe regelgeving moet de bedrijfsinformatie van plaagdierbeheersingsbedrijven altijd beschikbaar zijn voor klanten. In het klantportaal van PestScan zijn deze gegevens.

Aanbevelingen

Op locatie zijn technici veel tijd kwijt aan visuele registratie, vandaar dat ondersteuning op locatie van een mobiele app belangrijk is bij observaties. De aanbevelingen die gedaan worden door de technicus zijn direct zichtbaar voor de klant, in het klantportaal. Het inspectieverslag is na afloop van een bezoek ook terug te vinden in het klantportaal. 

PestScan merkt dat bedrijven die actief met het klantportaal werken en hun klant benaderen middels het klantportaal een succesvollere en effectievere bestrijding afleveren dan klanten die het klantportaal minder inzetten. Een klantportaal heeft als doel om de aanbevelingen op locatie, zoals bouwkundige opmerkingen inzichtelijk te maken, en zo de klant aan te sporen tot het ondernemen van actie. 

Goed om te weten: Neem contact op met onze sales-afdeling voor meer informatie over PestScan.

Deel deze blog

How digital is your company?

Do the self assessment and find out!