Basisoplossingen

Met de basis functionaliteiten van PestScan werkt u als plaagdierbeheerser snel en volledig! U werkt meteen volgens de meest gebruikte 'best practice' methoden in de plaagdierbeheersing branche.

Jobs/werk bonnen

In PestScan werkt u als plaagdierbeheerser met werkbonnen of jobs. Jobs geven u de mogelijkheid om efficient eenmalige bezoeken uit te voeren. Bij werkbonnen heeft u uitgebreidere registratie tools.

vragen lijsten
Maak in PestScan aanpasbare vragenlijsten voor al uw verschillende risico-analyses, locatie analyses en audits.
Plattegronden
U gebruikt de plattegrond om al uw controlepunten en aanbevelingen op te registreren. Gebruik .pdf of .jpg afbeeldingen om te uploaden als plattegrond. U gebruikt ook andere basis oplossingen van PestScan in combinatie met plattegronden.
Drempel waarden

Samen met uw klant kunt u een limiet van plaagdier activiteit instellen. U stelt limieten van vangsten en lokstofopname in per controlepunt of per ruimte. De drempelwaarden functionaliteit is geheel volgens de IPM richtlijnen.

Aanbevelingen
Maak tijdens uw bezoek of achteraf aanbevelingen voor uw klant. Deze aanbevelingen voorziet u van foto's en worden getoond in het online klantenportaal.
Statistieken
In PestScan heeft u van al uw klanten een compleet dashboard waar u trendanalyses van controlepunten, materiaalverbruik, ruimten en plaagdiersoorten maakt. Uw klant gebruikt dezelfde statistieken voor audits en interne verantwoording.
Documenten
Zoals de naam al doet vermoeden, slaat u in PestScan al uw noodzakelijke certificaten, risico analyses en plan van aanpak documenten geordend op. U kiest zelf welke documenten zichtbaar moeten zijn voor uw klant. Ook product veiligheidsbladen kunt u uploaden en aan specifieke artikelen koppelen.
Klantportaal
In het klantportaal van PestScan heeft uw klant inzicht in alles omtrent de status van het beheersingsproces. Denk hierbij aan aanbevelingen, documenten, bezoekrapporten, statistieken en meer.
Werk tegelijkertijd met twee technici in een werkbon
In 29 talen beschikbaar

Meer over de basisoplossingen van PestScan

Werken volgens IPM (NEN-EN 16636:2015)

PestScan ondersteunt de ambitieuze plaagdierbeheerser in het werken volgens de principes van Integrated Pest Management (IPM). 

Het gehele PestScan platform, bestaande uit een mobiele app, kantoor software en een klantportaal ondersteunt bedrijven bij het voldoen aan de NEN-EN 16636:2015 normering voor plaagdierbeheersers.

Jobs en werkbonnen (Particuliere of zakelijke klanten)

Via de mobiele app creëert u gemakkelijke nieuwe jobs en werkbonnen. Jobs worden over het algemeen gebruikt voor eenmalige opdrachten en zijn geoptimaliseerd voor een snelle worklflow. Deze functionaliteit is beschikbaar als basisoplossing in de PestScan software

Werkbonnen gebruikt u voor terugkerende bezoeken of contractklanten en helpen u bij het volgen van het werkmodel van Integrated Pest Management. 

Al uw bezoeken kunt u zowel  in de mobiele app als de kantoorsoftware inplannen. Deze bezoeken zijn ook voor uw klant in te zien in het klantportaal.

Vragenlijsten

In de kantoorsoftware van PestScan kunt u aanpasbare vragenlijsten maken die gebruikt worden voor diverse doeleinden. Denk hierbij aan een: 

  • Risico analyse van het plaagdierprobleem
  • Omgevingsanalyse
  • Jaarlijkse audit 
  • Plan van aanpak
  • Tussentijdse inspectie

De vragenlijst wordt in de app door de technicus behandeld tijdens een bezoek. Na het bezoek worden deze vragen in het bezoekrapport opgenomen en zo nodig met de klant gedeeld.

Lees verder voor meer basis oplossingen die u helpen bij het voldoen aan de verwachtingen van uw klant. 

Tijdsregistratie

In de mobiele app heeft u de mogelijkheid om te werken met tijdregstratie. Zo kun u uw reistijd, gewerkte tijd en pauzetijd bijhouden tijdens een werkdag. In de kantoorsoftware maakt u rapporten per medewerker van de gewerkte tijden. De gewerkte tijden worden ook geregistreerd bij de opdracht waaraan u werkt. U kunt indien gewenst deze uren factureren. 

Als u ervoor kiest om te werken met tijdsregistratie in PestScan, dan maakt u met de beschikbare data meteen overzichten van de arbeidsproductiviteit per medewerker of klant. 

Plattegronden

Plattegronden zijn een essentieel onderdeel in de PestScan-software. Op de plattegrond plaatst u controlepunten en aanbevelingen die u als plaagdierbeheerser beheert. In de mobiele app uploadt u zelf foto’s van een getekende plattegrond. 

Via de kantoorsoftware kunt u ook in de formaten .jpg en .pdf en .png uploaden. Op de plattegrond kunt u vroegere situaties zien. Per controlepunt de actieve lokstof en de historie van waarnemingen.

Uw klant heeft ten alle tijden toegang tot de meest recente plattegrond.

Barcode scannen

Barcode scannen geeft u de mogelijkheid om controlepunten te voorzien van een barcode.

Controlepunten die u aanmaakt worden automatisch voorzien van unieke barcodes, die u vervolgens kunt printen op stickervellen. U kunt kiezen voor diverse universele stickervellen of rollen met daarbij de keuze voor QR-codes of 1D-barcodes.

GPS-tracking technici

In PestScan heeft u de mogelijkheid om te werken met GPS-tracking van de technicus. Met deze optie worden alle controlepunt-registraties voorzien van geolocatie. Op deze manier heeft u ten alle tijden bewijs dat het bezoek ook daadwerkelijk uitgevoerd is. Uw klant ziet deze informatie niet in het klantportaal.

Drempelwaarden

Drempelwaarden zijn van essentieel belang voor professionele plaagdierbeheersersingsbedrijven. In Nederland wordt het vaststellen van het maximaal aantal plaagdieren per ruimte gezien als één van de eerste stappen binnen het IPM-proces. 

PestScan voorziet in het werken met drempelwaarden op zowel locatie-niveau als op controlepunt-niveau. U stelt zelf in welke notificatie wordt verstuurd en wie de ontvanger dient te zijn. 

Aanbevelingen

Het onderdeel aanbevelingen stelt de technicus in staat om opvolgacties te definieren. Dit kunnen zowel acties voor de klant als voor de bestrijder zijn. 

PestScan faciliteert een oplossing waarbij klant en bestrijder nauw samenwerken. Basisoplossingen als deze zijn essentieel voor PestScan.

De aanbevelingen zijn uiteraard zichtbaar op het bezoekrapport dat na een inspectie wordt verstuurd. Maar ook in het klantportaal kunnen de aanbevelingen worden ingezien en beoordeeld worden. 

Als plaagdierbeheerser bepaalt u zelf of de klant aanbevelingen mag bewerken. 

Statistieken

In PestScan onderscheiden we grofweg twee typen statistiek-rapporten: Interne rapporten en externe rapporten 

De interne rapporten geven u als plaagdierbeheersingsbedrijf meer inzicht in het werkproces. Denk hierbij aan voorraadrapporten, tijdregistratie per medewerker of klant, inlogactiviteit per klant, permanente monitoring-rapport. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om per klant gedetaileerde rapportages te maken van bezoekrapporten: geplande tijd vs gerealiseerde tijd, gerealiseerde tijd per klant per medewerker, gerealiseerde bezoeken per bezoektype.

Externe rapporten zijn specifieke rapporten die gaan over de plaagdierbeheersing op uw klant locaties. De belangrijkste rapporten zijn: materiaalverbruik, samenvatting van bezoeken en vangsten per controlepunt.  

Documenten

In PestScan uploadt u gemakkelijk op diverse plaatsen documenten. Dit kan in diverse afbeeldingformaten, PDF-formaat en Office bestandstypen. 

Documenten zijn in PestScan bijvoorbeeld: productveiligheids bladen, certificaten, diploma’s van medewerkers, plan van aanpak en risico inventarisaties. 

U kunt in plaats van een document ook een url naar een document of video plaatsen die ergens anders op het internet staat.

Klantportaal

Met PestScan heeft u de mogelijkheid om zonder extra werk de informatie van de bezoeken direct te delen met uw klant. Uw klant heeft een persoonlijke online-omgeving, waarin zij alle bezoeken, rapportages, trends en aanbevelingen inziet. Plattegronden met de meest actuele status van controlepunten zijn beschikbaar om te beoordelen.

Met het PestScan klantportaal heeft u de mogelijkheid om geavanceerde rechtenstructuren te configureren. Bijvoorbeeld als een klant meerdere locaties heeft, en er op iedere locatie een andere contactpersoon is. U kunt per gebruiker van het klantportaal diverse lees- en schrijfrechten beheren. Zo heeft u de mogelijkheid om geheel flexibel te zijn in het tonen van data aan uw klant. 

Geavanceerde modules van PestScan
Klik voor meer informatie:

Uitgebreide managementrapporten module

Maak uitgebreide rapporten in uw PestScan-omgeving van alle data van uw bedrijf. 

Facturatie module

U factureert al uw contractklanten, maar ook eenmalige klanten met de facturatie module.

Voorraadbeheer module

U beheert uw voorraad in verschillende magazijn gemakkelijk en overzichtelijk met deze module. Daarnaast zijn er diverse grafische rapporten beschikbaar voor visueel inzicht.

Permanente monitoring

PestScan heeft de mogelijkheid om te integreren met verschillende slimme sensoren. Zoals eMitter en Traplinked.

Uitgebreide planningsmodule

Met deze extra functie kunt u meer efficiëntie behalen. Maak gemakkelijk voor al uw contracten bezoeken aan voor het gehele jaar.

Route optimalisatie module

Met route optimalisatie berekent u automatisch de meest efficiënte routes voor geplande afspraken. 

Grote bedrijven module

Een speciale module voor grotere bedrijven met meerdere bedrijfseenheden. U heeft als het ware meerdere PestScan omgevingen.

In-house plaagdiermanagement

Deze speciale module is ontwikkeld voor een bedrijf dat hun plaagdierbeheersingsproces zelf organiseert. Denk hierbij aan voedselbedrijven en hotelketens. 

How digital is your company?

Do the self assessment and find out!