Facturatie module

U factureert al uw contractklanten, maar ook eenmalige klanten met de facturatie module.

Financieel overzicht over uw business.

Factureren versturen per mail, betaalherinneringen sturen, overzicht houden in de betaalstatus, het is allemaal mogelijk met de facturatie module van PestScan.

Factureer contracten

Met de PestScan facturatie module heeft u de mogelijkheid om terugkerende facturen van al uw servicecontracten te factureren. Dit kan per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar. 

Maak SEPA incasso batches (alleen NL)

Met de functionaliteit van incasso batches, maakt u een exportbestand van incassobestanden die u naar de bank wilt versturen. Dit is momenteel alleen mogelijk voor Nederlandse klanten. 

Verzend facturen via PayPal

Met de PayPal functionaliteit heeft u de mogelijkheid om betaalverzoeken via PayPal te versturen. U kunt op deze manier klanten gemakkelijk laten betalen creditcard.

Uw klanten krijgen een mailtje vanuit PayPal met het betaalverzoek. De betaling kan uw klant afronden zonder PayPal account.

Facturen exporteren

U maakt van overzichtelijke export bestanden die u voor verschillende interpretatie doeleinden kunt gebruiken. Exporteren kan in gangbare formaten, zoals .csv en .pdf. 

Andere geavanceerde modules
Klik voor meer informatie:

Uitgebreide managementrapporten module​

Maak uitgebreide rapporten in uw PestScan-omgeving van alle data van uw bedrijf. ​

Voorraadbeheer module

U beheert uw voorraad in verschillende magazijn gemakkelijk en overzichtelijk met deze module. Daarnaast zijn er diverse grafische rapporten beschikbaar voor visueel inzicht.

Permanente monitoring

PestScan heeft de mogelijkheid om te integreren met verschillende slimme sensoren.

Uitgebreide planningsmodule

Met deze extra functie kunt u meer efficiëntie behalen. Maak gemakkelijk voor al uw contracten bezoeken aan voor het gehele jaar.

Route optimalisatie module

Met route optimalisatie berekent u automatisch de meest efficiënte routes voor geplande afspraken. 

Grote bedrijven module

Een speciale module voor grotere bedrijven met meerdere bedrijfseenheden. U heeft als het ware meerdere PestScan omgevingen.

In-house plaagdiermanagement

Deze speciale module is ontwikkeld voor een bedrijf dat hun plaagdierbeheersingsproces zelf organiseert. Denk hierbij aan voedselbedrijven en hotelketens. 

How digital is your company?

Do the self assessment and find out!