leeg restaurant

De invloed van Corona op de plaagdierbeheersing

Corona is niet leuk natuurlijk, voor niemand en ook niet voor onze bedrijfstak van plaagdierbeheersing. PestScan ziet diverse ontwikkelingen in de plaagdierbeheersing. Zo voelen onze klanten de invloed van corona op hun werk. Waar veel bedrijven met vermindering van werk te maken hebben, zien wij dat bedrijven die in de hygiëne werkzaam zijn het enorm veel drukker gekregen hebben.

Vermindering van 30 %

Allereerst hoorden wij dat tijdens de eerste Lock down in maart 2020 bestrijders bij veel bedrijven niet meer naar binnen konden. Zo was de horeca gesloten en ook bij veel instellingen was het lastig om toegang te verkrijgen. Het gevolg was dat we het gebruik van PestScan in die tijd af zagen nemen met 30%. Wat inhield dat de hoeveelheid ingevoerde data opeens 30% lager lag. Natuurlijk waren deze percentages per bedrijf heel verschillend. Dit omdat plaagdierbeheersers die vooral bij horeca binnenkomen hard getroffen zijn. Wij zien dat deze cijfers hetzelfde zijn voor elk van de ruim 20 landen waar wij klanten hebben. Omdat veel plaagdierbeheersers werken met contracten worden de gevolgen minder gevoeld in de portemonnee. Hoewel ook hun klanten probeerden te besparen door contracten te laten bevriezen, op te zeggen of te vragen om uitstel van betalingen.

Complexer werk

De invloed van corona op het werk in de plaagdierbeheersing is ook dat het werk complexer is geworden. Zo moest de plaagdierbeheerser ook opeens naast het gewone werk al zijn klanten benaderen om te vragen of ze langs konden komen. En ook bespreken wanneer er iemand aanwezig zou kunnen zijn om de deur open te doen. En alhoewel ze iemand nodig hadden om binnen te komen, mochten ze geen contact hebben vanwege besmettingsgevaar. Ook het aftekenen van het bezoek en hygiëne maatregelen tijdens het bezoek heeft het werk van de plaagdierbeheerser complexer en vooral ook tijdrovender gemaakt.

De invloed van corona op het vertrouwen

Wat wij zien is dat de komst van corona een grote deuk in het landelijk vertrouwen heeft gegeven. Dit heeft als gevolg dat de toekomst niet meer zo zeker voelt. Vanzelfsprekend is dit heel begrijpelijk, zeker op momenten dat er weer maatregelen getroffen worden en niemand weet hoe de economie zich straks zal herstellen. En natuurlijk, er zullen bedrijven failliet gaan en dat kunnen ook klanten van u zijn. Toch geloven wij bij PestScan dat de markt zich straks volledig herstelt en dat deze tijd ook kansen in zich herbergt voor degenen die daarvoor open staan.

De invloed van corona op PestScan

De invloed van corona op PestScan is niet erg groot. Als PestScan hebben we slechts met één bedrijf te maken dat gevraagd heeft tijdelijk te stoppen met PestScan. En dit met het verzoek om later weer terug te kunnen komen. Dit was overigens ook een klant die net gestart was met PestScan. Verder zien we dat de groei van PestScan onverminderd doorgaat. We houden onze groei bij in een grafiek en de groeilijn is eerder steiler geworden dan dat hij is afgezwakt. Alhoewel we natuurlijk nooit zullen weten hoe onze groei geweest zou zijn in normale tijden, want we zien dat de plaagdierbeheersingswereld zich in snel tempo aan het digitaliseren is. Wat we als PestScan wel merken is dat op momenten dat er nieuwe maatregelen bekend worden de groei opeens stilstaat. Op die momenten lijk het erop dat de onzekerheid van de markt het lastiger maakt om keuzes te maken. Echter op andere momenten zien we dat deze stilstand weer ingehaald wordt.

Investeren in uw toekomst

Juist nu kunt u als bedrijf investeren in automatisering, zodat u straks nog eenvoudiger en beter uw werk kunt doen. U verliest mogelijk een klant door faillissement, maar wint er één doordat uw werk zichtbaar professioneler is geworden. Met het digitale logboek van PestScan rekent u af met de toenemende complexiteit, door het stroomlijnen van uw bedrijfsprocessen, administratie en informatievoorziening.

Concluderend kunnen we vaststellen dat de invloed van corona op de plaagdierbeheersing groot is. Daarnaast zien wij dat corona ook kansen biedt, zoals onder andere het starten met een digitaal logboek van PestScan.

Wij vertellen u hier graag meer over. Neemt u even contact met ons op?

Deel deze blog

How digital is your company?

Do the self assessment and find out!