coffee and Ipad

Kansen voor de plaagdierbeheerser in tijden van corona

Welke kansen voor de plaagdierbeheerser ziet u? Bij PestScan zien wij dat de digitalisering in de plaagdierbeheersingsmarkt doorgaat. Dat zien wij doordat ons aantal klanten onverminderd doorgroeit. Net als voor iedereen, was het begin van corona een moment dat we ons afvroegen hoe het zou lopen met ons bedrijf. Inmiddels hebben we de rust en zekerheid dat het werk gewoon doorgaat. Ook u heeft mogelijk meer zicht gekregen op de gevolgen van corona op uw bedrijf. Graag willen wij kijken naar de kansen voor de plaagdierbeheersing in deze tijd van corona. Welke kansen zien wij?

Kans 1: Beschikbaarheid van nieuw personeel

Liggen er kansen voor de plaagdierbeheerser in het vinden van personeel? Tot en met maart 2020 hoorden wij van al onze klanten dat ze veel werk hadden. En ze hadden moeite om nieuw en goed opgeleid personeel te vinden. Als ze nieuwe plaagdierbeheersers vonden moesten deze vaak nog opgeleid worden. Goed gekwalificeerd personeel werd onbetaalbaar. Zo hebben we een klant in Duitsland die een plaagdierbeheerser gevonden had. Hij vroeg 5000 euro brutosalaris per maand. Momenteel is de beschikbaarheid van personeel toegenomen. En het is een goed moment om te investeren in uitbreiding met het oog op de toekomst. Wat ons opvalt is dat klanten van PestScan in het buitenland meer uitbreiden dan klanten in Nederland.

Kans 2: Digitaal logboek

Ziet u als plaagdierbeheerser kansen in het gebruik van een digitaal logboek? Wij zien dit zeker en zien dat die benut wordt door vele plaagdierbeheersers in deze tijd van corona. Zij investeren in het inrichten en gebruiken van ons digitale logboek PestScan. Zodra de horeca en winkels weer opengaan bent u klaar om efficiënter en professioneler te werken. In PestScan wordt uw werk volledig gedocumenteerd en voldoet het tevens aan de eisen van IPM. Sowieso horen wij altijd dat de winter een rustigere periode is voor plaagdierbeheersers.

Het is nu dus een goed moment om PestScan te leren kennen. Daarvoor bieden wij altijd een gratis proefmaand aan. Wanneer u nu start bent u klaar voor het voorjaar. Tenslotte weten we dat het starten met PestScan door sommige mensen als spannend, ingewikkeld en moeilijk ervaren wordt. Inmiddels weten wij uit ervaring dat PestScan erg intuïtief is. En dat het merendeel van de plaagdierbeheersers na een korte aanloop vlekkeloos starten. En dit ongeacht de leeftijd van de plaagdierbeheerser.

Kans 3: Investeren in digitale vallen

Tenslotte zien wij kansen voor de plaagdierbeheerser om deze periode te oriënteren op digitale vallen. Wij zien dat de plaagdiermarkt zich snel ontwikkelt. Dit is in onze ogen wel de grootste verandering. Veel digitale vallen zijn reeds gekoppeld met PestScan. Wij werken samen met verschillende leveranciers: Xignal, e-Mitter, PestWatcher, TrapLinked en TrapMe. De keuze voor een systeem is aan u. Voor PestScan is er geen verschil via welk systeem de informatie binnenkomt in onze software.

Denkt u in kansen als plaagdierbeheerser?

Wij zien voor de plaagdierbeheersing diverse kansen. En wij zien dat onze klanten daar heel wisselend mee omgaan. Het gevolg zal in onze ogen zijn dat de verschillen tussen bedrijven groter gaan worden zoals nu al zichtbaar wordt in de markt. Als PestScan werken we met grote en kleinere bedrijven. En geven wij elk bedrijf de mogelijkheid om dezelfde professionaliseringsslag te maken. Uit onderzoek is wel gebleken dat bedrijven die investeren vaak beter groeien. Ook bij PestScan doen we dit al sinds de start van ons bedrijf. Durft u te denken in kansen in deze tijd van corona?

Wilt u PestScan beter leren kennen? Wij horen graag van u.

Deel deze blog

How digital is your company?

Do the self assessment and find out!