Goed gedocumenteerd werken als eis van IPM

laptop en telefoon met PestScan

Het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft het buitengebruik van biociden behoorlijk aan banden gelegd en als plaagdierbeheerser wordt er van u verwacht uw werk goed te documenteren. Zo is goed gedocumenteerd werken een eis van IPM. Maar wat wordt er verstaan onder goede documentatie en op welke manier kunt u […]

IPM effectiever met een digitaal logboek

Covid greeting

Wat is IPM?… Wat is IPM? De afkorting IPM staat voor Integrated Pest Management en is inmiddels een bekend begrip in de wereld van de plaagdierbeheersers. Kortgezegd houdt IPM in dat een plaagdierbeheerser alle mogelijkheden inzet voordat hij over gaat op het gebruik van daarvoor aangewezen pesticiden. Omdat het vastleggen van informatie een zo belangrijke rol heeft gekregen is […]

Kansen voor de plaagdierbeheerser in tijden van corona

coffee and Ipad

Welke kansen voor de plaagdierbeheerser ziet u? Bij PestScan zien wij dat de digitalisering in de plaagdierbeheersingsmarkt doorgaat. Dat zien wij doordat ons aantal klanten onverminderd doorgroeit. Net als voor iedereen, was het begin van corona een moment dat we ons afvroegen hoe het zou lopen met ons bedrijf. Inmiddels hebben we de rust en […]