Kansen voor de plaagdierbeheerser in tijden van corona

coffee and Ipad

Welke kansen voor de plaagdierbeheerser ziet u? Bij PestScan zien wij dat de digitalisering in de plaagdierbeheersingsmarkt doorgaat. Dat zien wij doordat ons aantal klanten onverminderd doorgroeit. Net als voor […]

How digital is your company?

Do the self assessment and find out!