Covid greeting

IPM effectiever met een digitaal logboek

Wat is IPM?…

Wat is IPM? De afkorting IPM staat voor Integrated Pest Management en is inmiddels een bekend begrip in de wereld van de plaagdierbeheersers. Kortgezegd houdt IPM in dat een plaagdierbeheerser alle mogelijkheden inzet voordat hij over gaat op het gebruik van daarvoor aangewezen pesticiden. Omdat het vastleggen van informatie een zo belangrijke rol heeft gekregen is het gebruik van het digitaal logboek erg zinvol.

Hoe IPM het werk van de plaagdierbeheerser veranderd heeft

Het werk van de plaagdierbeheerser is door de komst van IPM enorm veranderd. Ervan uitgaande dat de plaagdierbeheerser altijd al goede kwaliteit leverde in zijn werk is dit bij IPM niet meer voldoende. Ook moet zijn kwaliteit vastgelegd worden. Allereerst door het behalen van een erkende opleiding. Vervolgens ook door het toepassen van het geleerde waardoor zijn adviezen en documentatie van hoog niveau zijn. Tenslotte is het gebruik van IPM belangrijk om het gebruik van pesticiden te voorkomen. Of, wanneer dit nodig is, door aan te tonen dat het gebruik noodzakelijk is.

Veel plaagdierbeheersers zijn niet gelukkig met dit veranderde eisenpakket waar hun werk aan moet voldoen. Ze zijn niet voor niets plaagdierbeheerser geworden in plaats van kantoormedewerker. Toch hebben ze te maken met veel administratie in hun werk. 

Het gebruik van een digitaal logboek heeft de toekomst

De komende jaren zullen de regels voor het gebruik van pesticiden nog verder aangescherpt worden. Samenhangend hiermee zal de noodzaak voor een volledigere en professionele rapportage toenemen zodat de plaagdierbeheerser zijn werk kan onderbouwen. Het digitale logboek zal het niveau van de documentatie flink verhogen. Vanzelfsprekend is het werken op papier nog steeds mogelijk. Maar het zal er niet eenvoudiger op worden met de toenemende regelgeving. Het gebruik van het digitaal logboek van PestScan heeft de toekomst.

PestScan ondersteunt de plaagdierbeheerser bij IPM

De PestScan-software biedt een digitaal logboek en ondersteunt de plaagdierbeheerser bij het goed gedocumenteerd werken. Kort samengevat kan de plaagdierbeheerser al de adviezen die hij geeft en alle werk die hij verricht direct invoeren in PestScan op zijn telefoon. Dit ondersteunt het gebruik van IPM doordat zijn verslaglegging compleet wordt. En zo kan hij aantonen wat voor middelen hij heeft ingezet om overlast te voorkomen. PestScan voldoet zonder meer aan de eisen van documentatie van IPM.

Wilt u meer weten over hoe PestScan uw werk professionaliseert? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Deel deze blog

How digital is your company?

Do the self assessment and find out!